Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00065
Titel

O poezyi gminnej ludów słowiańskich

ErschienenPam. nauk. 1837, s. 317-44
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 65, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
Odezwa do ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Przegląd rzeczy słowiańskich. (o poezyi ludowej bułg.) / Ordon Wład.
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.
Krótki rzut oka na początkową migracyę ludów słowiańskich / Wyleżyński J.