Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00064
Titel

Słowo o zbiorach pieśni narodowych słowiańskich

ErschienenPow. pam. 1835, II, 418-23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 64, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lazarica, ustęp z narodowych pieśni ser.
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
Słowo Rusina ku wszej braci szczepu slow, o rzeczach słowiańskich / (Terlecki Hipolit)
Zawiązki narodowych organizacyi robotniczych wśród słowiańskich narodów (Czechów, Rusinów)
Słowo o systemacie Duchińskiego / Aleksandrowicz
Słowo o skazkach ruskich
Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu. / Szafarzyk P. J.