Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00059
AutorNiedźwiecki St.
Titel

Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1877, II, 580-94, 660-8, 730-40, 818-27
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 59, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ślady Słowian w Szwajcaryi / Dubrowski
Znaczenie Słowian w dziejach malarstwa
O gminnych ukraińskich podaniach / Grabowski M.
Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie / Szulc Kazimierz
Obrazy w sali rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. (Зам.) / Adamczyk, I.
Lipa słowiańska. Odezwa do Polaków w przedmiocie połączenia się ze Słowian
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.