Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00059
AutorNiedźwiecki St.
Titel

Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1877, II, 580-94, 660-8, 730-40, 818-27
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 59, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Skutki wojny wschodniej, szczególniej jak się przedstawiają ze względu na Słowiańszczyzną np. autor broszury "Stanowisko Austryi".
Mu chanów Paweł. Autentyczne świadectwa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Rosyą a Polską, szczególniej za czasów Samozwańców w Rosyi. (Obok tekst rosyjski)
O skarbach słowiańskich, a szczególnie o gramatyce języka polskiego uwagi / Massalski Edward Tomasz
Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej / Kraszewski
Początki języka rosyjskiego dla pożytku młodzieży szkolnej z różnych autorów a szczególnie z gramatyki Łomonosowa zebrane / Dworzecki Jan
Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym). / Mleczko, S.
Czesi i Polacy na Śląsku pruskim / Niedźwiecki Wł.