Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00054
AutorLelewel Joachim
Titel

Bałwochwalstwo słowiańskie

OrtPoznań 1853, 8°, s. 57;
AnmerkungToż p. t. Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. Pozn. 1855. s. 128, 8°; - Toż 1857, s. 148, rub. 1.10.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)https://archive.org/details/czebawochwalcza00lelegoog
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 54, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bałwochwalstwo u Słowian
Religia Słowian w bałwochwalczej epoce / Małecki A.
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat. (Przekł. z rusk.) / Szaraniewicz Izydor
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
Myty słowiańskie o słońcu i zaćmieniu