Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00053-1
AutorKraszewski Józef
Titel

Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Hanusza

ErschienenAthenaeum. Wilno 1843, II, 26-62
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Mity
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/131319
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 53, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mityczna historya polska i mythologia słowiańska / Szulc Kazimierz
Aleksander I. Jego życie i rządy, (według N. Szildera)
O vjeri starih Slovjena prema pravjeri Arijaca i Prasemita. (Mythologia comparativa Slavorum). Dio I. / Gržetić Gašpićev, N.
Obrazy historyczne w wieku XVII. według ... Tom I-II. / Bułharyn Tadeusz
Biblioteka cesarska publiczna i Metryka litewska w Petersburgu
Socha litewska i podlaska. Odbitka z "Gazety Rolniczej". / Łaniewski, T.
Panslawizm (według Łamanskiego)