Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00041
AutorPolaczek Stan.
Titel

Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach

ErschienenLud. 1903, (IX), s. 280-7
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 41, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zwyczaje, przesądy i zabobony Huculskie / Witwicki Sofroniusz
Odezwa do ludów słowiańskich
Zwyczaje, zabawy i zabobony ludu słoweńskiego w południowej Styryi / Miklavec Piotr
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Podania zwyczaje i wierzenia we wsi Trościańcu, w powiecie śniatyńskim / Grochowska Helena
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.