Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00040
Titel

Przyczynek do historyi rozwoju śpichlerza słowiańskiego, streszczenie pracy K. Rhamma

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1901, s. 60-74
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 40, s. 3-4
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyczynek do historyi rozwoju spichlerza słowiańskiego. (Streszczenie «Zur Entwickelung des slavischen Speichers», Globus, № 18). / Rhamm, K.
Zarys historyi kobiety w Rosyi (streszczenie pracy Szaszkowa, wydanej 1872 r.) / Sawicki Jan
Wyznanie Jereja, (streszczenie pracy: Opisanije sielskoho duchowienstwa)
Jedna z tajemnic petersburskich, (streszczenie i krytyka książki Pierre Fredé: La Russie et le nihilisme)
Księgi rodu słowiańskiego / Stalmach Paweł
Początek zjazdu słowiańskiego w Pradze
Krótki opis zjazdu słowiańskiego oraz wypadków zaszłych w Pradze