Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00038
AutorBolesławicz
Titel

Słowianka z czasów przedchrześcijańskich

ErschienenZiarno. Lw. 1896, nr. 3
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 38, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej / Kraszewski
Wyjątki z dziejów kościoła polskiego. Stan Słowiańszczyzny przedchrześciańskiej
Wobec wznowienia kwestyi polskiej / Bolesławicki L.