Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00037
AutorPotkański Karol
Titel

Postrzyżyny u Słowian i Germanów

ErschienenRozp. wydz. hist. fil. 1895, (t. 32), 330-422;
AnmerkungToż w odb. 8, s. 90; - Rec. Iwan Franko. Lud. 1896, s. 81-3; F. Koneczny. Przegląd literacki 1896, nr. 1.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 37, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zarysy charakteru Germanów i Słowian / A(damowicz) A(leksander)
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę. I. Rusałki