Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00036
AutorFranko Iwan
Titel

Przyczynki do podań o Mahomecie u Słowian

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 70-96
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 36, s. 1-2
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyczynki do charaklerystyki społeczeństwa rosyjskiego / Trąbczyński J.
Przyczynki krytyczne do dziejów unii.
Przyczynki do gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Holger Pedersen
Przyczynki do krytyki tekstu autorów nowołacióskich / Chrzanowski, I.
Dwa przyczynki do historyi wierzeń ludowych / Semkowicz, W.
Badania podań ludu, (o skazkach) / Izopolski E.
Przyczynki do nowego słownika języka polskiego. II / Łopaciński, H.