Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00035
AutorSumcow Mikołaj
Titel

Starodawne sposoby przyrządzania chleba

ErschienenWisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 639-57
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/5978?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 35, s. 1-2
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pečení chleba. Z jizerských hor / Petrák, I.
Starodawne halickie grody. Rec. Bielowski August / Ilnicki i Szarańiewicz
O djabliku, króry ukradł kromkę chleba i został ministrem / Tołstoj Lew
Sowremionnaja małoruskaja etnografia. Rec. Rawita Fr. / Sumców
Małoruskaja geografičeskaja nomenklatura. Rec. Ciszewski Stan. / Sumców
«V měštánské svetnici starodáwné». Kulturní studie o 15 a 16 století. S náčrty od Hanuše Schwaigera 2 vyd / Winler, J.
Bajki małoruskie według zbiorów Kolberga i Moszyńskiej / Sumców M.