Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00023
Titel

Małżeństwo i śluby u Słowian

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 23, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Małżeństwo starej daty. / Gogol Mikołaj
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Młode małżeństwo huculskie z Żabiego, ryc.
Poetyczne poglądy Słowian na przyrodę. I. Rusałki
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Historya Słowian. I. Kraków 1888, VIII + 532, II / Bogusławski, E.
Lud Polski i Rusi wśród Słowian i Aryów. Księga I. Obrzędy weselne / Żmigrodzki Michał