Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00021
AutorSzajnocha Karol
Titel

Obyczaje pierwotnych Słowian

ErschienenBiblioteka Ossolińskich. Lwów. 1847, I, 500-14, 594-602;
AnmerkungToż w zbiorze: Szkice hist. Lw. 1869, s. 221-39.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102773?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 21, s. 1-2
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Postrzyżyny u Słowian i Germanów / Potkański Karol
O pochodzeniu Słowian / Potkański Karol
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Czarnogórze współczesne. Obyczaje i obrzędy