Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00018
AutorPołujański A. K.
Titel

Zielone Świątki

ErschienenTygodnik petersburski 1841, s. 274-5
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 18, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w. / Połujański A. K.
Wspomnienia z podróży nad Wołgą. (Czuwasze, Czeremisi, Starożytni Bulgarowie, Zyryanie) / Połujański A.
Podania gminne / Połujański A.
Библиотека О. М. Бодянского / А. К.
Rachunki skarbu państwa rosyjskiego za rok 1878 i zamierzenia budżetowe na r. 1880. / K. A. A.
Podatki w cesarstwie rosyjskim / K. A. A.
Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian / A. K. P.