Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00017
AutorK. W.
Titel

Pogrzeby u Słowian

ErschienenMuz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8
AnmerkungDalibor J. W(agilewicz). Pogrzeby u Słowian. Biblioteka warszawska 1841, II, 649-58.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Etnografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 17, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian / Maciejowski W.
O denarach Słowian zwanych wendyjskimi / Kostrzębski, W.
Jasełka słowiańska. (o politycznym łączeniu się Słowian.) / W.
Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian / A. K. P.
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian / Maciejowski W.
Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy / Świerzbieński K.
Bałwochwalstwo u Słowian