Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00011
AutorSkimborowicz H. ks.
Titel

Czytania wieczorne, zebrane przez ...

OrtWarszawa 1903. 16°, kop. 3
AnmerkungI. O ludach słowiańskich, s. 11; II. Religia dawnych Słowian, s. 21; III. Lechia i plemiona lechickie, s. 21; IV. O zawiązku państw słowiańskich, s. 19; V. Święci Cyryl i Metody, apostołowie słowiańskie, s. 27.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 11, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czytania wieczorne. V. Św. Cyryl i Metody, apostołowie siowiańscy / Skimborowicz H., ks.
Pieśni Bułgarów macedońskich w Rodopie, zebrane przez Stefana Werkowicza / Grabowski Br.
Wieczorne pieśni, p. W. Bełza / Halek Witosław
Rośliny zebrane podczas wycieczki czarnohorskiej / Wroński J.
Toż. (Odgłosy prawieku, Pythia, Dzwony wieczorne) / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Mięczaki zebrane w górach Mikuliczyńskich i na Czarnohorę / Bukowski J.
Ryby zebrane w okolicy Sołotwiny, Stanisławowa i Halicza / Łomnicki A.