Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00010
AutorStalmach Paweł
Titel

Księgi rodu słowiańskiego

OrtCieszyn 1889, 8°, s. VII+247, z 6 obraz., kor. 360
AnmerkungTreść: I. Ród słowiański, II. Bogowiedza pogańskich Słowian, III. Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych Słowian, IV. Urządzenie społeczne dawnych Słowian, V. Dzieje starożytne Słowian. - Rec. Jan Witort. Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1891, s. 257.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
URL (primär)https://sbc.org.pl/dlibra/publication/338918/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 10, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Do braci rodu słowiańskiego. (wiersz)
Melodye ludu słowiańskiego / Kolberg Oskar
Świadomość narodowa u ludu słowiańskiego / Ew-an (Jan Grzegorzewski)
O wynalezieniu pisma słowiańskiego przez św. Cyryla / Kalina Antoni
Spostrzeżenia nad historyą prawa słowiańskiego / Dutkiewicz Walenty
Manifest zboru słowiańskiego do ludów Europy
Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego / Moraczewski Jędrzej