Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00010
AutorStalmach Paweł
Titel

Księgi rodu słowiańskiego

OrtCieszyn 1889, 8°, s. VII+247, z 6 obraz., kor. 360
AnmerkungTreść: I. Ród słowiański, II. Bogowiedza pogańskich Słowian, III. Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych Słowian, IV. Urządzenie społeczne dawnych Słowian, V. Dzieje starożytne Słowian. - Rec. Jan Witort. Głos 1891, s. 257.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 10, s. 1-2
PURLCitation link