Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00009a
AutorSwierzbieński Romuald
Titel

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim

OrtWarszawa 1884, 8°, s. IV, 111
AnmerkungRec. J. Hanusz. Ateneum Warszawa. 1885. I. 564-7; A. H. Kirkor. Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885. IV. 260-70.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 9, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona / Swierzbieński Romuald
«Społeczny» czy «społeczny»? / Mańkowski, L.
Historya Słowian przed sądem w Berlinie / Bogusławski Edward
Co pisał Polak rozsądny o narodzie ruskim przed 250 laty. (Szczęsny Herburt)
Słowian (narody i ich piśmiennictwo). Pogadanka pouczająca / Magiera J.
Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy / Świerzbieński K.
Słowiańszczyzna południowa, pogląd społeczny / Jeż T. T.