Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00003
Titel

Uwagi o Słowianach

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;
AnmerkungSłowianie. Tamże 1840, nr. 51, 1843, nr. 20.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 3, s. 1-2
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uwagi o Słowianach w 9, 10 i 11 stul.
O Słowianach / Majewski Walenty
Lekcye publiczne o Słowianach / Śrezniewski J.
O Słowianach podług Jornandesa / Kucharski A.
Myśli Herdera o Słowianach
O Słowianach we Włoszech / Baudouin
Niektóre wiadomości o dawnych Słowianach