Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zibrt lieferte 19 Treffer
1

Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. S. Matusiak

Zibrt - Przegląd polski 1888, IV, 412-7;
2

Staroczeskie zwyczaje doroczne, przesądy, uroczystości i zabawy ludowe. Rec. Br. Grabowski

Zibrt - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 695-720
3

Przesądy i czary strzelców za dawnych czasów w Czechach. Rec. Br. Grabowski

Zibrt - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1889, s. 689-96
4

Z gier i zabaw staroczeskich. Rec. Br. Grabowski

Zibrt - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 913 -21
5

Jak się dawniej w Czechach tańczyło. Rec. Br. Grabowski

Zibrt - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1896, s. 859-66; 1897, s. 141-7
6

Zestawienie zabobonów i zwyczajów pogańskich z VIII w. Rec. Br. Grabowski

Zibrt - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1896, s. 374-90
7

Powieść o skórze Żyżki, p. Br. Grabowski. (Podanie o bębnie, na który, jak mówią, naciągniętą została skóra Żyżki)

Zibrt Ceniek - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1889, s. 543-50
8

Karty z dziejów kultury czeskiej. Rec. Br. Grabowski

Zibrt Czeniek - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1891, s. 662-70
9

Historya kultury. Jej początek, rozwój i dotychczasowa literatura obca i czeska. Rec. Bron. Grabowski

Zibrt Czeniek - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 602-13
10

Bibliografie české historie. II

Zíbrt Č. - V Praze 1902, 885-928 - Рец. Goll J. - ČČH. VIII (1902), 325-327.; Францевъ B. - Изв. VII (1902), 4, 420-422.; Brückner A. - КН. XVII (1903), 279-282.; Brückner A. - PH. I (1905), 116-118.