Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Szafarzyk P. J. lieferte 8 Treffer
1

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

Szafarzyk P. J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
2

Słowiański narodopis, p. z czes. Piotr. Dahlmann

Szafarzyk - Wrocław 1843, 8°, s. 234; - Treść, Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, 8. 185-93.
3

Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski

Szafarzyk Paweł - Poznań 1844, 8°, I, s. 742, II, s. 788-41
4

O początku glagolicy, przeł. Malinowski

Szafarzyk Paweł - Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1876, s. 619-21, 643-5, 679-80, 704-5, 739-40, 815-6, 827-8, 829-30
5

O rusałkach p. A. Bielowski

Szafarzyk - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1833
6

O Rezjanach i furlańskich Słowianach, p. Kucharski

Szafarzyk - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 109-13
7

Starożytności sławiańskie. Przeł. Βοńkowski. I-II

Szafarzyk P. - Poznań 1844
8

О początku glagolicy, prze kł. Malinowskiego

Szafarzyk P. - Warta 1876, 619-621, 643-645, 679-680, 704-705, 739-740, 815-816, 827-828, 829-830