Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Szabłowski Teodor lieferte 4 Treffer
1

Stosunki Mickiewicza z Czechami

Szabłowski Teodor - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899, I, nr. 6, s. 9
2

Z ojczyzny pobratymców

Szabłowski Teodor - Warszawa 1902, 4, s. 99, z 47 ilustr. w tekście, rb. 2
3

Z ojczyzny pobratymców. (Czeska wieś)

Szabłowski Teodor - Tygodnik illustrowany 1899, I, 34, 54, 74
4

Nadobne pobratymki nasze

Szabłowski Teodor - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1899, s. 76