Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Smólski G. lieferte 20 Treffer
1

Ślady słowiańskie na ziemiach dawnej Recyi i Windelicyi. (Nowa teorya lechicka)

Smólski G. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1905, (XI), s. 355 - 70
2

Śladem Słowian (Z podróży po Górnej Austryi, po ziemi solnogrodzkiej - Insbruck, Berno Szwajcarskie)

Smólski G. - Dziennik poznański 1906, II. nr. 172, 176, 177, 178
3

Stare druki słowiańskie w Rzeźnie (Ratyzbonie)

Smólski G. - Świat słowiański 1905, II, 18-24
4

Zjazd dziennikarzy słowiańskich w Dubrowniku

Smólski G. - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1901, s. 329, 345, 372, 385
5

Kongres słowiańskich dziennikarzy (Volosko-Opatyja)

Smólski G. - Dziennik poznański 1905, I. nr. 113, 114, 116; (Węgierskie Hradisztie). 1906, II, nr. 206, 209, 211;
6

Hana i Hanacy

Smólski G. - Świat słowiański 1906, II, 429-437
7

Czesi w Wiedniu i dolnych Rakuzach

Smólski G. - Świat słowiański 1905, II, 120-125
8

Polacy i Czesi w księstwie cieszyńskiem

Smólski G. - Tygodnik illustrowany 1901, II, 698, 718
9

Wojna czesko-polska

Smólski G. - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1901, s. 738, 758, 778, 797, 818
10

Odgłosy ze Słowaczyzny

Smólski G. - Świat słowiański 1908, II, 886-906