Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rozwadowski J. lieferte 7 Treffer
1

Ze studyów nad nazwami rżek słowiańskich

Rozwadowski J. - Lwów 1900. 8, s. 128 - Odb. z książki zbiorowej p. t. Almae matri Jaggielonicae qui ab ipsa multa olim in litteris perceperant quinque saecula feliciter peracta hoc munusculo obiato gratulant.ur.
2

Ruskie bezrobocie w r. 1902. Uwagi o jego terenie

Rozwadowski J. - Lwów 1904, 8, s. 110, kor. 120
3

Uwagi o dyftongach iḙ, uo̭ w południowo-zachodniem narzeczu białoruskim

Rozwadowski J. - Mat. i prac. jęz. 1904, s. 207-20
4

Quaestionum grammaticarum atque etymologicarum series altera

Rozwadowski, J. - Cracoviae 1899. - Рец. Zubatý. Listy filologické. Praha 1900. XXVII, 68-68.
5

Studya nad nazwami rzek słowiańskich. I. Dorzecze Wisły

Rozwadowski, J. - Автореф. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Krakau. 1901, № 10-189.
6

Szkic wymowy (fonetyki) polskiej

Rozwadowski, J. - Kraków. 1901, 8°. 95-114. - (Nadbitka z «Mat. i prac kom. jęz. Akad. Um. w Krakowie»)
7

Objaśnienia do gwary języka litewskiego w gubernii Wileńskiej

Rozwadowski, J. - Mat. Jęz. I, 1901, 90-93.