Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Palacki lieferte 6 Treffer
1

Szczepy Słowian w Europie

Palacki - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834. s. 113-5, 121-4
2

Zbiorki ze starożytności czesko-słowiańskich. (Bractwo malarskie w Czechach, Popis staropańskich rodów)

Palacki - Biblioteka Ossolińskich. Lwów. 1832, III, 108-14
3

Rys literatury, obyczajów, sekt i rot wojennych w Czechach za czasów Pobiebrada, wyjątek p. Franc. Matejko

Palacki F. - Biblioteka warszawska 1865, I. 181-215, 424-45, IV. 66-91, 289-302
4

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski

Palacki Fr. - Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854, (XIX), 73-125; 1855, (t. 21), 199-309
5

Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II.

Palacki Fr. - Wrocław 1867, 8° - Bibl. arcydzieł hist. na polski przełożonych.
6

Hus i sobór konstancyeński, p. Fr. Matejko

Palacki P. - Biblioteka warszawska 1858, IV, 35-82