Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Olszewski Michał lieferte 2 Treffer
1

Oświata Sławian pogańskich. (Ustęp z rękopisu obejmującego cywilizacyę Słowian przed wprowadzeniem do nas chrystyanizmu, wytłoczony w Pam. nauk.)

Olszewski Michał - Kraków 1838, 8°, s. 60; - Toż p. t. Oświata Słowian przedchrześcijańskich, przedrukowane z zesz. 9. Pamięt. krakowskiego, Muz. dom. 1838, I, 260; II, 3-12.
2

Oświata Sławian pogańskich. (Pojęcia o przyrodzie, podania historyczne, pieśni, staroczeskie zabytki, pismo)

Olszewski Michał - Pam. nauk. 1837, III, 305-64