Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nitowski J. lieferte 5 Treffer
1

Odrodzenie Czech. (Studyum hist. polit.)

Nitowski J. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1887, nr. 28, 29, 32
2

Macierz chorwacką

Nitowski J. - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1888. s. 660-1
3

Sprawozdanie z czynności akademii nauk w Zagrzebiu

Nitowski J. - Zagreb - Rec. Ateneum Warszawa. 1889. I. 539-45. Zob. nr. 247.
4

Odrodzenie Chorwacyi

Nitowski J. - Ateneum Warszawa. 1891. I. 98-132
5

Historya literatury polskiej, wydanie II, przejrzane i poprawione

Król, K.; Nitowski, J. - Warszawa. 1901, 8°, 508. - Рец. I. Chrzanowski. Ks. I, 175-176; W. Halin. Muz. XVII, 876-878; Зам. Por. Cz. Ks. № 4 ~ 3.