Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mickiewicz A lieferte 4 Treffer
1

Morlach w Wenecyi. Poezye A. M. t. VIII. Wydanie A. Jełowickiego

Mickiewicz - Paryż 1838, s. 75-77; - Wydanie lwowskie 1900. II. 153.
2

Barański Adolf. Przekład ros. Pana Tadeusza

Mickiewicz - Przegląd polski 1877-78, I, 395-423
3

Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. Pierwsze wieki historyi polskiej

Mickiewicz A. - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 49-56
4

Kurs literatury słowiańskiej. (1840-1844) przel. z fr. Feliks Wrotnowski

Mickiewicz Adam - Paryż 1841-1844. Tomów 4 - Toż w kilku wydaniach następnych.