Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Maciejowski W. A lieferte 13 Treffer
1

Wzajemny stosunek pierwotnych praw słowiańskich i germańskich

Maciejowski W. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 197-201
2

Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian

Maciejowski W. - Warszawa 1871, 8°, s. VII+162, rb. 1 - (Przegl. hist.-krytyczny prawa cywilnego ruskiego dziś obowiązującego z uwzględnieniem tak zw. Dygestów ruskich).
3

Akademia południowa słowiańska

Maciejowski W. - Kronika rodzinna 1870. s. 131
4

O Kozakach

Maciejowski W. - Kraków 1836
5

Początek i wzrost Kozaków

Maciejowski W. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841, s. 129, 139
6

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian

Maciejowski W. - Warszawa, Petersburg i Lipsk 1839, 61-103
7

Essai historique. sur l’église chrétienne primitive de deux rites Slaves, traduit de polonais en franęais par L. Sauvet

Maciejowski W. - Berlin 1840
8

O pracach naukowych Wójcickiego z uwagą dzieła Sacharowa

Maciejowski W. A. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 29-36
9

Rozbiór dzieł Haxthausena i Fabriciusa o Słowiańszczyźnie

Maciejowski W. A. - Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1844, nr. 1-2
10

Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach

Maciejowski W. A. - Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1844, nr. 34