Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lelewel lieferte 5 Treffer
1

Winulska Słowiańszczyzna z geografa bawarskiego

Lelewel - Tyg. wil. 1816, II, 334-41, 349-56, 365-73, 381-7
2

Bałwochwalstwo słowiańskie

Lelewel Joachim - Poznań 1853, 8°, s. 57; - Toż p. t. Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. Pozn. 1855. s. 128, 8°; - Toż 1857, s. 148, rub. 1.10.
3

Kultura Waregów i Słowian, wyjątek z rozbioru dziejów ruskich i historyi Karamzina

Lelewel Joachim - Bibl. pol. War. 1826, II, 71-9, 145-55
4

Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski

Lelewel Joachim - Poznań 1853, 8°, s. LXXXII+820; - Toż. Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854 (XIX), s. 307-91.
5

Dodatek do rozprawy Danilowicza o dyplomatyce ruskiej

Lelewel J. - Dziennik warszawski 1826, VI, 211-41, i w odb