Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kucharski lieferte 15 Treffer
1

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Dzień. pow. 1834, dod. nr. 213
2

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr. 40, str. 317
3

O Słowianach podług Jornandesa

Kucharski A. - Biblioteka warszawska 1855, II, 510-21
4

Wyjątki z Dziennika naukowej podróży po krajach slawiańskich : l. Z Wrocławia, 10 stycznia 1826; 2. Z Pragi, 21 i 30 marca 1826 r.

Kucharski - Rozin. warsz. 1826, s. 245-9, 253-6, 269-72, 273-6
5

Listy z podróży

Kucharski - Gazeta polska 1828. Nr. 2: z Munkaczewa, d. 8/XII 1827; Nr. 32-33: z Pestu. d. 8 stycznia 1828; Nr. 265-66, 331-33: z Lubiany, 1 listop. 1828 r. - 1829. nr. 39-40, 166, 169-70: z Zagrzebia
6

Krótka wiadomość о drukowanych przekładach całej Biblji na różne dyalekty słowiańskie

Kucharski А. - Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa. IX (1849), 4, 409-413
7

O przekładach pisma św. na języki słowiańskie

Kucharski A. - Pam. relig.-moral. XVII, XXIV, XXV (1853)
8

O dyalektach słowiańskich i o języku sanskryckim

Kucharski Andrzej - Dziennik warszawski 1825, I, 17-34, 515-36
9

Szczegóły, tyczące się języka i literatury słowiańskiej

Kucharski Andrzej - Pamiętnik warszawski 1829, III, 121-38
10

Dyalekty słowiańskie

Kucharski Andrzej - Gaz. warsz. 1832, nr. 308