Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krezek Fr. lieferte 18 Treffer
1

spomnienie z wystawy

Krezek Fr. - Gaz. lw. 1895, nr. 221-3, 225, 228, 230, 232-4, 243, 245, 263-4, 268-71
2

Oddział akademicki na ludoznawczej wystawie

Krezek Fr. - Czas. akad. 1895, nr. 11, s. 2-4. nr. 12, s. 2-4
3

Czech Świętopełk

Krezek Franc - Ateneum polskie. Lwów 1908, II, 201-22
4

Z korespondencyi Czelakowskiego. (Dowody zajmowania się C. utworami Mickiewicza)

Krezek Fr. - Pam. Mick. 1889, s. 199-201
5

(Zestawienie prac. E. J. dotyczących rzeczy polskich i czeskich)

Krezek Fr. - Przew. nauk. 1897, s. 366-78
6

E. J., wspomnienie

Krezek Fr. - Lwów 1897, 8 mała, s. 20, z podobizną zmarłego
7

Twórca odrodzenia czeskiego w sprawie polskiej. (Na podstawie listów J. do Antoniego Marka)

Krezek Fr. - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1895, (III), s. 90-1, 97-98
8

Przyjaciel J. o Polsce i Polakach. (Na podstawie listów Ant. Marka do J. Jungmanna)

Krezek Fr. - Tydzień 1895, (III), s. 113-4
9

Twórca odrodzenia czeskiego o piśmiennictwie i pisarzach polskich)

Krezek Fr. - Iris. Lw. 1899, s. 54-57
10

Komeński Jan Amos.

Krezek Franc. - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1892, s. 172-5