Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kraszewski lieferte 13 Treffer
1

Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich

Kraszewski - Tygodnik petersburski 1837, s. 342
2

Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej

Kraszewski - Teka wił. 1858, IV, (nr. 6 dodatek) 1-76
3

Nowe dzieła i pisma peryodyczne czeskie

Kraszewski - Athenaeum. Wilno 1841, IV, 148-51
4

Podróże i przechadzki po Haliczu

Kraszewski - Athenaeum. Wilno 1845, II, 63-128
5

Mythologia słowiańska i prusko-litewska według Hanusza

Kraszewski Józef - Athenaeum. Wilno 1843, II, 26-62
6

Relacya poselstwa do Moskwy w r. 1649.

Kraszewski Kajetan - Przegl. bibliogr. arch. 1881, I, 313-23
7

Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, t. II.

Kraszewski Józef - Wilno. 1840, s. 231+204
8

Biała na Podlasiu

Kraszewski Józ. - Athenaeum. Wilno 1841, I, 70-95
9

O panslawizmie, z papierów pośmiertnych

Kraszewski J. I. - Odb. z Czasu. 1889, 16°, s. 22
10

Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich

Kraszewski J. I. - Tygodnik petersburski 1839, s. 314-6