Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kozłowski lieferte 14 Treffer
1

Czy Słowianie dopiero w VI wieku po Chr. zamieszkali kraje pomiędzy Elbą a Odrą.

Kozłowski - Przegl. bibliogr. arch. 1881, I, 344-50, 383-90
2

Dwie uroczystości w teatrze czeskim

J. Kozłowski - Dziennik poznański 1886, nr. 287
3

Z teatrów czeskich. (Jubileusz J. J. Kolara - Teatra prowincyonalne)

Józef Kozłowski - Dziennik poznański 1887, nr. 44
4

Podróż w głąb Serbii 1869.

Kozłowski Wł. - Mrówka 1870, s. 9, 40, 101, 150; Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1871, s. 67, 78, 91, 99, 107, 122, 140
5

Zakonnik Duszana, cara serbskiego z 1349 i 1354.

Kozłowski Wł. - Mrów. 1871, s. 103
6

Wiła słowiańska, utwór N. (napisany pod wpływem wypadków polskich r. 1847)

W. Kozłowski - Mrów. 1871, s. 23. Zob. nr. 245
7

Listy z Belgradu. (Kwestya polska i panslawizm, Małecki, Matejko i Miłkowski)

Kozłowski Wład. - Mrówka 1869, s. 106, 248, 343, 423, 535; 1870, s. 22, 70
8

Elekcya królewicza Władysława Wazy na tron moskiewski 1609-1611.

Kozłowski Stan. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1889, II, 20-39, 207-26, III, 342, 522-35,
9

Gogol Mikołaj

Felicyan Kozłowski - Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1870 s. 519
10

Iwan Turgieniew

Felicyan Kozłowski - Opiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1870, s. 472, 479