Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kołodziej lieferte 8 Treffer
1

Polskie osady w Czechach

Kołodziej - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1904, I, Dod. nr. 23, s. 24
2

Słowacy apelują przeciw uciskowi do opinii publicznej

Kołodziej - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1907, nr. 47
3

Sprawa słowacka (o Hlince)

Kołodziej - Dziennik poznański 1907, II, nr. 273
4

Bibliografja słowianoznawstwa polskiego

Kołodziejczyk E. - Kraków 1911
5

Na pograniczu pruskiem (Mazury).

Kołodziej - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. №№ 20 ~ 22-25; 283-285; 299-300; 317-320; 329-331; 335-337.
6

Słowianofilstwo warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk.

Kołodziejczyk Edmund - Świat słowiański 1909, II, 201-14
7

Z przeszłości słowianofilstwa w Polsce

Kołodziejczyk Edmund - Świat słowiański 1909, I. 261-3, II. 45, 147, 306, 380
8

T. Szewczenko w pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Kołodziejczyk Edmund - Nowa Reforma. Kraków 1911, nr. 112