Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kalina A lieferte 12 Treffer
1

Białogród

Kal(ina) - Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1876, s. 515-7
2

O tłumaczeniu pisma świętego na język słowiański przez śś. Cyryla i Metodego

Kalina Antoni - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885, III, 1-14
3

O wynalezieniu pisma słowiańskiego przez św. Cyryla

Kalina Antoni - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1886, IV, 432-51
4

Słowiańskie ch = indo-europejskiemu k.

Kalina A. - Prace filologiczne 1888, (II), 767-85
5

Przyczynek do hisloryi konjugacyi słowiańskiej

Kalina A. - Prace filologiczne 1888, (II), 1-84, 353-451, 599-665; 1891, (III), 1-70;
6

Jana Parum Szulcego słownik języka połabskiego, wydał...

Kalina A. - Rozprawy wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności. Seria I. 1893, (t. 18), s. 1-80, (w odb. kor. 150); 1894, (t. 21), s. 75-178
7

W sprawie autentyczności rękopisu królodworskiego

Kalina Ant. - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1887, I. 235-54
8

Studya nad historyą języka bułgskiego. Część I i II.

Kalina Ant. - Rozpr. wydz. filolog 1891, (t. 14), s. 163-547
9

О wynalezieniu pisma słowiańskiego przez św. Cyryla

Kalina А. - Przegląd Powszechny XII (1886), 432-451
10

O badaniu narzeczy języka polskiego i o piśmiennem oznaczeniu ich dźwięków

Kalina, A. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 4, 1-4.