Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach K. W lieferte 5 Treffer
1

Pogrzeby u Słowian

K. W. - Muz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8
2

Nauczycielstwo styryjskie

K. W. - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1907, s. 94
3

Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy

K. W. - Warszawa 1900, 170. - Wydanie illustrowane - Рец. H. L.: Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa 1900. XIV 2, 205.
4

Sobótki u Słowaków. (Z dziennika podróży 1829 r.)

K. W. W. - Muz. dom. 1836, s. 306-7
5

Wyimki z podróży po Czechach

A. G. i K. W. Z. - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1839, s. 38-48