Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jelski A lieferte 9 Treffer
1

O pochodzeniu Słowian

Jelski A. - Wieniec 1872, I, 147
2

Łużyce, wrażenia z podróży, poprzedzone krótkim opisem kraju i jego dziejów

Jelski Wilhelm - Warszawa 1892, 8° mała, s. 76, kop. 30
3

Słówko o starym Zasławie

Jelski Aleks. - Przegl. lit. Kraj. 1888. nr. 16, s. 11
4

Marya Malczewskiego w przekładach małoruskich i białoruskich

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 7, s. 12
5

Notatki z wycieczki po gubernii mińskiej

Jelski Aleks. - Tygodnik powszechny. Warszawa 1880, s. 132, 150, 163, 180, 202
6

Przyczynek kalendarzowy do literatury białoruskiej

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 29, s. 13
7

O gwarze białorus

Jelski Al. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 5, s. 13, nr. 6, s. 24
8

Słówko o eparchii mińskiej z powodu zamierzonego obchodu 50-letniego jubileuszu przyłączenia unitów

Jelski Aleks. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 21, s. 11
9

Wiadomość historyczna o fabryce szkieł i zwierciadeł ozdobnych w Urzeczu Radziwiłłowskiem na Litwie. 263 + 37 рис. Рец. L. Lepszy

Jelski, A. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 420-421.