Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jeż T. T lieferte 8 Treffer
1

Sprawa chorwacka

Jeż T. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1885. s. 15
2

Bośnia

Jeż T. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875. II. 459-75
3

Historya upieśniona. (Pieśni o Kosowem polu)

Jeż T. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 24
4

Piemontyzm serbski. +Praw. 1887, s. 362.

Jeż T.
5

Słowianie i Teutonowie (na podslawie pracy E. Marbeau)

Jeż T. T. - Prawda 1883, s. 26
6

Kwestya wschodnia w nowej fazie

Jeż T. T. - Ateneum Warszawa. 1878, IV, 1-25, 234-58
7

Słowiańszczyzna południowa, pogląd społeczny

Jeż T. T. - Ateneum Warszawa. 1877, I, 499-516, II, 44- 62, 300-17
8

Rusini na Dobrudży

Jeż T. T. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 11, 12