Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hoene-Wroński lieferte 3 Treffer
1

Odezwa do narodów słowiańskich względem przeznaczeń świata

Hoene-Wroński - Paryż, 1848, 4°, s. 50
2

Południowo-słowiańscy socyaliści, a kwestya granic państwowych

Wroński A. - Przedświt 1910, s. 455-8
3

Rośliny zebrane podczas wycieczki czarnohorskiej

Wroński J. - Pamiętnik towarzystwa tatrzańskiego 1880, s. 15-22