Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Fr. S lieferte 90 Treffer
1

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski

Tworkowski Fr. - Warszawa 1873
2

Słowianie w Niemczech, omówił K. Mokł.

Tetzner Fr. - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1902, (X), s. 171, 186, 221
3

Kamienie mikorzyńskie. (Odb. z dzieła p. t. Studya i rozprawy z dziedziny historyi polskiej i polskiego prawa)

Piekosiński Fr. - Kraków 1896, 8° większa, s. 73, z tabl. kor. 240
4

Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie zwać się i mówić właściwie mają.

Fr. S. - Czas. nauk. Ossol. 1828, I, 39-63
5

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec.

Duchiński Fr. - Przegl. rzecz. pol. 1859, nr. 6, s. 14-30, nr. 8, s. 13-41;
6

Grundzüge der rationellen Solidarität aller Slaven. Rec.

Pazdirek Fr. - Nowa Reforma. Kraków 1887, nr. 254
7

spomnienie z wystawy

Krezek Fr. - Gaz. lw. 1895, nr. 221-3, 225, 228, 230, 232-4, 243, 245, 263-4, 268-71
8

Oddział akademicki na ludoznawczej wystawie

Krezek Fr. - Czas. akad. 1895, nr. 11, s. 2-4. nr. 12, s. 2-4
9

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski

Palacki Fr. - Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854, (XIX), 73-125; 1855, (t. 21), 199-309
10

Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II.

Palacki Fr. - Wrocław 1867, 8° - Bibl. arcydzieł hist. na polski przełożonych.