Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dubrowski Piotr lieferte 15 Treffer
1

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
2

O najnowszej literature Czechów, Słowaków i Słowian południowo-zachodnich

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1846, I, 203-13
3

Życie umysłowe w Czechach, (przegląd z I pólr. 1846 r.)

Dubrowski Piotr - Dzwon lit. 1846, II, 199-208
4

O literaturze czeskiej

Dubrowski Piotr - Przegl. nauk. 1846, III. 609-11
5

Wyjątek z listu z Pragi

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, III, 518
6

Podróż J. K. do północnych Włoch, Tyrolu i Bawaryi. (Badania K. o śladach Słowian w póln. Włoszech i południowych Niemczech)

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1845, III, 43-74
7

Łużyccy Serbowie i ich pieśni

Dubrowski Piotr - Dzwon lit. 1846, II, 300-24
8

O Janie Gunduliczu

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841. IV. 265-88
9

Przegląd literatury rosyjskiej z r. 1838, 39 i 40.

Dubrowski Piotr - Warszawa 1841. 8, s. 72 - Odb. z Bibl. war.
10

Nowości literackie rosyjskie

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1845. II, 436-44