Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dubrowski lieferte 21 Treffer
1

Ślady Słowian w Szwajcaryi

Dubrowski - Biblioteka warszawska 1845, III, 409-10
2

Kerkonosze. (Ustęp z pamiętnika podróży)

Dubrowski - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 233-40
3

Czeskie autorki

Dubrowski - Pielgrzym 1845, III, 323-6
4

Wiadomości z literatury rosyjskiej, czeskiej i illiryjskiej

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, I. 175-8, 417-20, 653-4, II. 203-11, 518, 820-2, III. 212-3. IV. 205-25, 470-4, 739-41; 1844, I. 669-73
5

O najnowszej literature Czechów, Słowaków i Słowian południowo-zachodnich

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1846, I, 203-13
6

O czeskich wojennych taborach w XV w. Album lit.

Dubrowski P. - Warszawa 1848, s. 181-8
7

Życie umysłowe w Czechach, (przegląd z I pólr. 1846 r.)

Dubrowski Piotr - Dzwon lit. 1846, II, 199-208
8

O literaturze czeskiej

Dubrowski Piotr - Przegl. nauk. 1846, III. 609-11
9

Wyjątek z listu z Pragi

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1841, III, 518
10

Podróż J. K. do północnych Włoch, Tyrolu i Bawaryi. (Badania K. o śladach Słowian w póln. Włoszech i południowych Niemczech)

Dubrowski Piotr - Biblioteka warszawska 1845, III, 43-74