Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) lieferte 3 Treffer
1

Przestroga historyi, chronologiczny rys prześladowania Słowian od dawnych wieków do dni dzisiejszych, dla południowych Słowian i panslawistów

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Lwów 1882, 8°, s. 129, kor. 2 40
2

Okrucieństwa. Chronologiczny rys prześladowania potomków Słowian oddawnych wiekóważ do dni dzisiejszych, przestroga historyi dla Słowiańszczyzny. Wyd. im. Staszyca, XVIII i XIX.

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Lwów 1890, 16°, s. 144, kor. 1
3

Słowiańska sprawa. Polska i prawa narodów, (odczyty miane w uniwersytecie Bolonii r. 1884), przekład z włoskiego

Buszczyński Stefan, (S. Bezstronny) - Nowa Reforma. Kraków 1884, nr. 239-242, 244, 245, 249, 250, 251, 252;