Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bartosz Franc lieferte 25 Treffer
1

Niemcy czy Moskale?

Bartoszewicz Kaz. - Kraków 1881, 8°, s. 15, hal. 30
2

Narodni pisně moravskě. Rec. Br. Grabowski

Bartosz Franc - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 477-81
3

Dialektologie moravska. Rec. Bystroń

Bartosz Fr. - Prace filologiczne 1888, (II), 303-9
4

Rzut oka na Hercegowinie

Bartoszewicz Adam - Biblioteka warszawska 1852, IV, 158-70
5

Słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski. (Podług Słownika polsko-niemckiego J. K. Trojańskiego)

Bartoszewicz Dom. - War 1841-43, 8, t. 2, s. 539 i 589
6

Zgoda z Moskwą

B(artoszewicz) - Szkice społ. i lit. 1875, s. 25
7

Co znaczyła i gdzie była Ukraina?

Bartoszewicz Jul. - Biblioteka warszawska 1864, II, 1-26
8

Zamek bialski

Bartoszewicz J. - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1880, s. l-24, 97-128, 193-224, 289-320, 385-405, 501-16, 628-52, 721-52
9

Adam Kisiel

Bartoszewicz Jul. - Tygodnik illustrowany 1860, II, 413, 429, 438
10

Dyaryusz Mikołaja Chanenki, wnuka hetmańskiego, jako materyał do dziejów Ukrainy

Bartoszewicz Jul. - Biblioteka warszawska 1859, IV, 720-31