Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Antoszka (Smiskowa) lieferte 10 Treffer
1

Jak żyją w Czechach, zwyczaje i powiastki czeskie

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1889, 8 mała, s. 48, z mapką i obrazkami, kop. 10
2

O Czechach, ich kraju i życiu

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1895, 8 mała, s. 84, kop. 25 - Toż. wyd. II. powiększone 1907, 8°, s. 117, kop. 30.
3

Czechy i naród czeski. Część I. Opis Czech

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1904. "Książki dla wszystkich", 16°, s. 76, kop. 15
4

Kobiety czeskie

Antoszka (Smiskowa) - Kronika rodzinna 1892, s. 67, 99
5

Pierwszy zjazd kobiet czesko-słowiańskich

Antoszka (Smiskowa) - Tygodnik illustrowany 1897, I, 437, 476
6

Pierwszy zjazd kobiet czesko-słowiańskich

Antoszka (Smiskowa) - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1897, s. 185, 193, 201, 211
7

Zjazd pierwszy morawskich stow. kobiecych

Antoszka (Smiskowa) - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1898, s. 331
8

Kobiece stowarzyszenia w Czechach, na Morawach i w Słowacyi

Antoszka (Smiskowa) - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1899, s. 193, 201
9

Działalność kobiet czeskich i ich udział w odrodzeniu Czech

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1903, s. 110, kop. 20
10

Słowianie południowi: Bułgarzy, Serbowie, Czarnogórcy, Bośniacy i Hercogowińcy

Antoszka (Smiskowa) - Warszawa 1898, 8°, 112 z mapą i rysunkami, kop. 20