Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach (Chociszewski J) lieferte 2 Treffer
1

Słów kilka w sprawie słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego

(Chociszewski J) - Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1879, s. 161, 177, 187, 196, 203, 211
2

Żywot św. braci Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, na pamiątkę 1000-letniej rocznicy welehradzkiej

Chociszewski J. - Poznań 1885, 16°, s. 48, fen. 15