Портал славистики


Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach W7850 lieferte 22 Treffer
1

[Rez. zu] Zaleski, J.: Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny. Wrocław (usw) 1987

Eichler, Ernst - in: Namenkundliche Informationen (1989) 84-85
2

[Rez. zu] Pakszys, T.: Nazwiska rosyjskie XV-XVII w. Wrocław 1985

Müller, Klaus - in: Zeitschrift für Slawistik (1988) 780
3

[Rez. zu] Furdal, A. [Hrsg.]: Onomastyka, Historia języka, Dialektologia. Warszawa, Wrocław 1991

Obst, Ulrich - in: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (1992) 376-388
4

[Rez. zu] Klimaszewska, Z.: Diminutive und augmentative Ausdrucksmöglichkeiten des Niederländischen, Deutschen und Polnischen. Wrocław 1983

Ettinger, Stefan - in: Wiener Slawistischer Almanach (1987) 165-168
5

[Rez. zu] Stamirowska, Z. (Red.): Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Bd. 1: A-Ć. Wrocław 1987

Steinke, Klaus - in: Die Welt der Slawen (1988) 444-446
6

[Rez. zu] Rusek, J.: Studia z historii słownictwa bułgarskiego. Wrocław (usw) 1984

Reinhart, Johannes - in: Wiener Slavistisches Jahrbuch (1987) 189-196
7

[Rez. zu] Onomastika: Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznému i osobowemu. 27. Wrocław (usw) 1982

Dickenmann, Ernst - in: Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (1984) 361-363
8

[Rez. zu] Nazwy geograficzne Sląska. Bd. 2. C-E, Bd. 3. F-G. Red. St. Rospond, H. Borek; Bd. 4. H-Ki. Red. H. Borek. Warszawa, Wrocław 1985,1986,1988

Bily, Inge - in: Namenkundliche Informationen (1989) 80-83
9

[Rez. zu] Zierhoffer, K.: Formowanie się nazewnictwa od terminów topograficznych na przykladzie wyrazu 'lęg'. Wrocław (usw) 1986

Bily, Inge - in: Namenkundliche Informationen (1989) 85
10

[Rez. zu] Studia Językoznawcze : Streszczenia prac doktorskich X. Antroponimia Słowiańska. Pod. Red. W. Borysia. Wrocław (usw) 1985

Christoph, Ernst-Michael - in: Namenkundliche Informationen (1987) 96