Портал славистики


Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach N6644 lieferte 99 Treffer
1

Wyspiański po niemiecku

Scholze, Dietrich - in: Zdanie (1988) 7/8; 86-87
2

"Trzeci Maj" w recepcji niemieckiej

Roguski, Piotr - in: Studia Indogermanica et Slavica: Festgabe für Werner Thomas zum 65. Geburtstag / hrsg. Von P. Kosta. München 1988 (1988) 431-438
3

O nemačkim predstavama o srbima i Srbiji pre prvog putovanja Vuka u Nemačku 1823-24 godine

Walter, Hilmar - in: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 1987 : Referati i saopštenja 17/3 (1988) 121-129
4

Wiek XIX w kontaktach językowych polsko-niemieckich

Urbańczyk, Stanisław - in: Deutsch-polnische Sprachkontakte (1987) 245-256
5

Z polsko-niemieckich kontaktów językowych

Zaręba, Alfred - in: Symposium Balticum (1990) 593-596
6

Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik

Matešić, Josip - Zagreb, München 1988, XXIII, 689 S.
7

Kraszewski wobec literatury niemieckiej

Bachórz, Józef - in: Józef Ignacy Kraszewski (1812 - 1887). (1987) 89-98
8

Miroslav Krleža i njemački ekspresionizam

Lauer, Reinhard - Sarajevo 1990, 95 S.
9

Nemačko-jugoslovenski kulturni odnosi

Lauer, Reinhard - in: Medjunarodna politika 914 (1988) 18-19
10

Německá bohemistika v posledních desetiletích

Měšťan, Antonín - in: Kritičeský sborník Prag 2 (1992) 65-67