Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID828
AutorKaleta, Zofia
Titel

Dokumenty urzędowe pisane w języku staro-słowiańskim

ErschienenDie slawischen Sprachen 8 (1985) 97-103
KlassifikationSlawische Sprachen
Altkirchenslawisch
SoundexD2466; U0782; P1860; J0840; S8270; S8568
DokumententypAufsatz
BestandZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Średniowieczne kontakty językowe romańsko-słowiańskie w świetle nazewnictwa osobowego Dalmacji / Kaleta, Zofia
Metainformacja w języku naturalnym / Bojar, Bożenna
Losy predykatywów na -o w języku polskim / Mirowicz, Anatol
Kalki w języku polskim XVII wieku / Pohl, Alek
O słowniku zapożyczeń niemieckich w języku polskim / Vincenz, André de
Z historii słowa dziecko w języku polskim / Vincenz, André de
Nomina abstracta w języku górnołuzyckim : wybrane zagadnienia / Wrocławska, Elżbieta